Süreç

 • Ön Faz

  8 Ağustos 2018

  Program Çağrısı

  22 Eylül 2018

  Açılış Töreni

  15 Ekim 2018 23:59

  Son Başvuru Günü

 • Faz 1

  8 Ekim 2018

  Başlangıç

  Yetenek Analizi
  Takım Oluşturma
  Şirketlerle Derin İnceleme
  Fikir Oluşturma Süreci
  "Proof Of Concept"
  İş Modeli
  Yatırım Hazırlık Ölçümü (IRM)

  2 Ocak 2019

  Kapanış

  5 Ocak 2019

  Demo Day

 • Faz 2

  9 Ocak 2019

  Başlangıç

  MVP Planlama
  Ürün Planlama
  Validasyon
  "Data Room" Hazırlama

  29 Mayıs 2019

  Kapanış

  6 Haziran 2019

  Demo Day

 • Faz 3

  5 Haziran 2019

  Başlangıç

  Kurumsal Yönetim ve Strateji
  Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) İzleme
  Pazara Açılma Stratejisi
  Dijital Pazarlama
  "Growth Hacking"

  16 Ekim 2019

  Kapanış

 • Faz 4

  23 Ekim 2019

  Başlangıç

  Pazara Açılma Stratejisinin Uygulanması
  Globale Açılma

  18 Aralık 2019

  Kapanış

  21 Aralık 2019

  Kapanış Seremonisi