Hakkında

“Technolera Venture Labs” (2015, İstanbul), ortak kuruluşu olan “Ventourage Growth Lab” (2019, Amsterdam) ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de startuplar, scaleuplar ve teknolojiyle alakalı küçük-orta boyutlu girişimler inşa eder, bu girişimlere yatırım yapar ve bu girişimlerle çalışır. Böylece sosyal ve ekolojik etkiyle finansal başarıyı bir araya getirir.

Uluslarası HUB, online ve offline girişimcilik ve büyüme akademi dersleri ile yüksek potansiyele sahip yetenekleri/takımların işini kolaylaştırır ve kurucu ortaklar gibi girişimlerini yaratmalarına ortak olur. Alanında seçkin uzmanlarla desteklenen çeşitlilik sahibi merkez kadro, girişimlerle çalışarak teknolojilerini iş modellerine uyarlamalarına ve değer zincirlerini geliştirip etkilerini arttırmalarına yardımcı olur.

Biz, inovasyonu getirme yeteneğimiz ile şirketlere insanları tanımlamalarında, anlamalarında ve kazanmalarında yardımcı oluyoruz. Özgün girişimcilik potansiyeline sahip insanları seçiyoruz ve potansiyellerini geliştiriyoruz: güçlü yönleri üzerine inşa ederek, zayıflıklarını yöneterek, öz farkındalıklarını arttırarak ve girişimci ekipler kurarak - özetle doğru yetenekleri bir arada harmanlayarak başarı olasılığını en üst seviyelere taşıyoruz.

Risk küratörlüğü yaklaşımımız, yatırımcılarımıza ve stratejik ortaklarımıza şirketlerin değer yaratan dönüşüm sürecinin farklı etaplarına dahil olma imkanı da sağlıyor. Portfolyomuzdaki şirketlerin büyük bir çoğunluğu çoktan bir yatırıma erişim sağladı, kurumsal ilgi topladı, stratejik ortaklıklar oluşturdu ve çeşitli ödüllere sahip oldu.

Onaylanmış bir ürüne ve iş modeline sahip olan erken dönem girişimler için 6 aylık bir ScaleUp Akademisi ve bunu destekleyen bir ortak yaratma ve girişim kurma desteği sunuyoruz. Kurulan girişimler önceden belirlenmiş anahtar performans göstergelerine uygun olduğu sürece biz girişim kurma desteği vermeye en az 2 yıl kadar devam ediyoruz.