Faydalar

Girişimciler İçin

 • "Yeni nesil MBA" olarak adlandırabileceğimiz eğitimler
 • Özel hazırlanmış müfredata dayalı online/offline eğitimler ve workshoplar
 • Danışmanlık ve koçluk hizmeti
 • İşbirliğine dayalı öğrenme
 • Globale açılma fırsatı
 • Sermaye erişimi
  • Demo day I Potansiyel Yatırımcılar: Super Melekler, Melek Yatırım Ağları, Erken Aşama Risk Sermayesi ve Kurumsal Risk Sermayesi
  • Demo day II Potansiyel Yatırımcılar: Risk Sermayesi ve Özel Sermaye Fonları
 • Farklı uzmanlıklarda 22 danışman eşliğinde fikir, iş modelleme, pazara giriş stratejisi, fon sağlama, vb. konuları içeren 27 workshop
 • Ortak çalışma alanı
 • Startup-Kurumsal işbirliği
  • Değer Oluşturma
  • Know-how’a erişim
  • Kaynaklara erişim
  • Uzmanlığa ve tesislere erişim
  • Güvenilirlik
  • Stratejik şirket evliliği ve çıkış fırsatları
 • EFSE tarafından desteklenen Entrepreneurship Academy'nin bir parçası olma fırsatı
 • Mezunlar ağına katılma

Kurumlar İçin

 • Girişimler yoluyla karlı büyüme elde etme
 • Kurumsal inovasyonu şirket dışı sağlayabilme
 • Girişimcilerin yeteneğine ve enerjisine erişim
 • Yeni teknolojileri ve iş modellerini keşfetmek
 • Problemlere yönelik ürünlerin özel prototiplerini geliştirme imkanı
 • Benzersiz çözümlere ve içeriklere erişim
 • İş problemlerine hızlı, düşük maliyetli ve düşük riskli çözüm üretme
 • Farklı yeteneklere, kanallara ve teknolojilere erişerek gelecekteki yeni pazarlara açılma
 • Stratejik işbirliği modelleri
 • Pazarlama ve halkla ilişkiler
 • Kurumsal sosyal sorumluluğu geliştirme
 • İmaj / marka inovasyonu

Yatırımcılar İçin

 • Yatırım getirisi
 • Onaylanmış yetenekler ve iş modelleri
 • Finansal araçları kullanarak, dünya çapında girişimciliği yayma hareketinin bir parçası olma